Δείτε παρακάτω οικονομικά στοιχεία για την εταιρεία Jalouzee IKE.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Γ΄) 2015

2.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015